Verkkomyynti avaa mahdollisuuden kasvuun

SaaS-palvelun verkkomyynnissä keskitytään uusien asiakkaiden hankintaan ja ensimmäiseen tilaukseen. Kaikki palvelut eivät sovellu verkossa myytäväksi, mutta verkko voi tukea jokaisen palvelun (=yrityksen) kasvua. Suurin potentiaali voikin siis löytyä uusasiakashankinnan sijaan nykyisistä asiakkuuksista.

Verkkomyynnin valmiutta voidaan arvioida palvelun, asiakaskohtaamisen ja myynnin näkökulmasta. Liiketoimintatavoitteet ohjaavat kokonaisuutta. Palvelussa arvioidaan valmiutta verkko-ostettavuuteen, automaattiseen jakeluun sekä kasvun tukemiseen. Asiakaskohtaamisessa arvioidaan organisaation kyvykkyys varmistaa asiakkaiden menestyminen (=kasvu) palvelun avulla. Myynnissä arvioidaan organisaation valmiutta verkossa tapahtuvaan myyntiin ja asiakashankintaan.

Artikkelisarja Ohjelmistoyrittäjien blogissa

Kevään aikana julkaistussa kolmiosaisessa blogisarjassa olen käynyt läpi SaaS-verkkomyynnin valmiutta. Ensimmäisessä osassa käydään läpi asiakaspolkua, asiakkaan kohtaamista verkossa 2021 sekä suomalaisia menestystarinoita. Toisessa osassa keskitytään palvelun toimitukseen sekä palvelun rooliin kasvussa. Kolmannessa osassa keskitytään asiakkaan kohtaamiseen, tuotteistukseen ja hinnoitteluun.

Tutustu myös tuotelähtöiseen kasvuun

No responses yet

Leave a Reply