Tutkimme ensimmäisen kerran 2016 suomalaisten SaaS-yhtiöiden verkkomyynnin tilaa. Tutkimuksessa analysoidaan SaaS-palveluiden verkkosivuja myynnin näkökulmasta.

Tutkimuksessa keskitytään B2B SaaS-yhtiöihin. Tutkimuksessa keskitytään verkkosivujen lokalisointiin, palvelun tuotteistukseen ja hinnoitteluun sekä käyttöönottoon ja siihen ohjaavaan toimintokehoitteeseen.

Tutkimusta tehdään yhteistyössä Pilvi Cloud Companyn ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa.


Lokalisointi
Hinta
Tuotteistus
CTA
Käyttöönotto

Lokalisointi

Lokalisointi on ensimmäinen askel asiakasluottamuksen luomiseen. Lokalisoinnilla viestitään mille markkinalle palvelu on suunnattu. Pääaääntöisesti lokalisoinnissa puhutaan kieliversioista sekä maksun valuutasta. Tämän lisäksi palvelupaketteja voidaan lokalisoida mm. Markkinakohtaisen nimen ja arvojen perusteella.

Hinta

Asiakas luo luottamusta palveluun arvioimalla palvelun tuomaa (koettua) arvoa hinnan kautta. Hintaa verrataan ensisijaisesti kilpaileviin palveluihin tai ratkaisuihin. Yhä enemmän vastaan tulee myös arvopohjaista hinnoittelua, jolloin hinta on sidottu palvelusta saatavaan hyötyyn. Tällöin asiakas arvioi saamaansa hyötyä (esimerkiksi säästettyä aikaa). Hintamielikuvaa peilataan myös muihin tarkoituksiin hankittujen palveluiden kautta.

Tuotteistus

Tuoteversioilla tai paketoinnilla luodaan ensisijaisesti mielikuva palvelun soveltuvuudesta asiakkaan tarpeisiin. Eri tuoteversioita voidaan nimetä kohderyhmän tai luvattavan arvon mukaisesti. Tuoversioita voidaan myös hyödyntää asiakkaan ohjaamisessa oikean tuoteversion pariin. Hinnoittelun lisäksi tuoversiot ovatkin yksi myynnin tärkeimmistä työkaluista.

Toimintakehoite

Toimintakehoite (Call to Action / CTA) ohjaa asiakkaan eteenpäin palvelun käyttöönottoon.  On suositumpaa käyttää personoitua, arvoon pohjautuvaa toimintakehoitetta. On myös suositeltavaa käyttää samaa toimintakehotetta useassa kohdassa sivustolla.

Käyttöönotto

Onnistuuko palvelun käyttöönotto suoraan verkosta vai tuleeko ostajan ottaa yhteyttä myyjään ostaakseen palvelun? Onko palvelua mahdollista kokeilla demon, ilmaisversion tai kokeiluversion avulla? Mikäli käyttöönotto ei ole mahdollista itsepalveluna, ohjataan potentiaalinen asiakas pääsääntöisesti yhteydenottolomakkeelle.

Mukaan tutkimukseen?

Lisää SaaS-yhtiösi mukaan tutkimukseen oheisen lomakkeen kautta. Tutkimuksessa kerättyä tietoa käytetään suomalaisen ohjelmistoalan verkkomyynnin tilan kartottamiseen ja osaamisen kehittämiseen. Tutkimuksessa kerättävä tieto tulee julkisista lähteistä.

Lisätietoja tutkimuksesta saat Lassilta Ota Yhteyttä -sivun lomakkeen kautta.