Miten Helsingin pörssin First North listan suomalaiset SaaS-yhtiöt vertautuvat OpenViewin SaaS-tutkimuksen tuloksiin?

Tutkittavat yhtiöt

Tutkimukseen valittiin viisi Helsingin pörssin First North (FN) listalta löytyvää SaaS-yhtiötä: Admicom, Efecte, Heeros, LeadDesk sekä Lemonsoft. Yhtiöitä tutkittiin Q3 tulosjulkistuksen numeroiden sekä verkkosivuilta löytyvän tiedon avulla. Yhtiöistä LeadDesk ja Admicom raportoivat jatkuvan liikevaihdon (ARR) osuudeksi 100%. Heeroksella osuus on 91% kun Lemonsoftilla ja Efectellä luku jää noin 70% tasolle.

Numeroita verrataan lokakuussa julkaistuun OpenViewin SaaS Benchmark report 2023 (OV) tutkimukseen. Raportin taustalla on yli 3500 vastaajan tuloksia. Vastaajista suurin osa, 56 % on amerikkalaisia ja 25% eurooppalaisia SaaS-yhtiöitä. Vertailu on tehty tutkimuksen samankokoisiin SaaS-yhtiöihin.

Termit

Mostly Recurring Revenue, MRR: Kuukausittain toistuva liikevaihto aktiivisista tilauksista
Annual Recurring Revenue, ARR: 12 X MRR. Vuosittain toistuva liikevaihto aktiivisista tilauksista
Customer Acquisition Cost, CAC: Asiakkaan hankinnan hinta. Myynnin ja markkinoinnin kulut suhteessa uusiin asiakkuuksiin
Full Time Employees FTE: Yrityksen henkilömäärä muutettu täysiaikaiseksi työntekijöiksi
Year over Year growth rate (YoY growth): Mitataan MRR tai ARR kasvua 12kk ajanjaksolla
EBITDA: Tulos (voitto) ennen korkoja, veroja ja poistoja
Rule of 40: Mittaa SaaS-yhtiöiden suorituskykyä. Lasketaan EBITDA % + YoY growth %

Maltillinen markkina-arvo suhteessa toistuvaan liikevaihtoon

SaaS-yhtiöiden valuaation osalta merkittäviä mittareita ovat 12kk toistuva liikevaihto (ARR), kasvu ja kannattavuus. OV:n tutkimuksen mukaan nopeasti kasvavien SaaS-yhtiöiden arvostuskerroin oli laskenut neljäsosaan, mutta ollen silti 11 x ARR.

Suomalaisten First North verrokkiyhtiöiden markkina-arvo vaihteli 1.2 ja 6.2 x ARR välillä. 5 v huiput ovat olleet 4,4–24,1 x ARR tasolla. Kovin markkina-arvo suhteessa toistuvaan liikevaihtoon on Admicomilla (6,2) kun taas heikointa lukua pitää Heeros (1,2).

ARR per FTE tehokkuuden mittarina

Yhtenä mittarina OV nosti tutkimuksessa esille henkilömäärän suhteessa toistuvaan liikevaihtoon (ARR per FTE). Luku on kasvanut OV tutkimuksessa keskimäärin 49% vuodesta 2022 (8-110%). Suomalaisista verrokeista ainoastaan Heeros ylitti OV tutkimuksen mediaanin päästen 133 t€ per työntekijä. Heeroksen työntekijämäärä väheni 94 -> 81 heinä-syyskuun välillä. Jos Lemonsoftin ja Efecten työntekijämäärän jakaa suhteessa toistuvaan liikevaihtoon päästään 118 t€ tuloksella lähelle OV:n mediaania 124 t€. Vuoden 2022 lukuun verrattuna oltaisiin jo mediaanin yli.

Mittari on äärimmäisen tiukka. OV:n tutkimuksessa 20-50 miljoonaa ARR tekevillä yhtiöillä työntekijöiden mediaani oli laskenut 226 -> 165 kun suomalaisilla verrokeilla keskiarvo oli 231. Vertailuna suomalaisista SaaS-yhtiöistä vahvimmin kasvava Supermetrics tekee n. 50 miljoonan toistuvaa liikevaihtoa arviolta 400 työntekijän voimin. Tälläkään ei vielä pääse edes OV tutkimuksen alimmalle, 175 t$ tasolle. Eroja suomalaisten yhtiöiden ja OV tutkimuksen verrokkien välillä voi selittää se, että osa suomalaisten verrokkien liikevaihdosta tulee edelleen perinteisestä tuntilaskutteisesta projektityöstä.

Kannattavuutta kasvun edellä

Rule of 40 mittaa SaaS-yhtiön suorituskykyä kannattavuuden ja kasvun kautta. Hyvä tulos on, kun kasvuprosentti ja tulosprosentti ovat yhteenlaskettuna yli 40. Tähän ylsi mitatuista yhtiöistä Admicom (51,8) ja Lemonsoft (47,6). Myös Leaddesk (21,3) päihitti OV tutkimuksen mediaanituloksen selkeästi. Tutkimuksessa Rule of 40 mediaanin vaihteluväli oli 15-45.

Asiakashankinta avainmittarina

Asiakashankinnan hinta, Customer Acquisition Cost, on yksi tärkeimmistä mittareista. OV raportin mukaan 5-20M ARR yhtiöissä asiakashankinnan hinnan takaisinmaksuajan mediaani on 14kk. Julkisten yhtiöiden raporteista ei voida päätellä asiakashankinnan kulua tai takaisinmaksuaikaa eikä sitä kuinka suuri osa liikevaihdon kasvusta on tullut uusista asiakkaista vs olemassaolevien asiakkaiden lisämyynnistä.

OV tutkimuksen mukaan 5-20M ARR yhtiöissä liikevaihdon kasvusta lähes puolet (44%) tulee olemassaolevista asiakkuuksista. “Continued growth at scale comes from accelerating expansion revenue”.

Tuotteistus ja tuotekehitys

Palvelun monetisointi on kasvun kannalta olennainen. Tähän liittyy olennaisena osana tuotteistus ja hinnoittelu. OV tutkimuksessa nostettiin erikseen esille tekoälykyvykkyyksien kehitys ja monetisointi osana tuotetta.

Julkisten verkkosivujen kautta tehdyn selvityksen mukaan 3 / 5 yhtiöstä on tuonut tekoälykyvykkyyksiä osaksi tuotetta. Tässä suomalaiset SaaS:t näyttäisivät olevan verrokkejaan edellä. OV:n raportissa alle kolmannes on testannut tekoälyominaisuuksia asiakkaiden kanssa. 3/4 yrityksistä tekoäly oli kuitenkin vähintään tuotekehityksen työlistalla.

Kannattavasti, mutta verrokkejaan hitaammin (isommalla tiimillä) kasvavat suomalaiset SaaS-yhtiöt

Yhteenvetona voidaan todeta, että suomalaiset pörssilistatut SaaS-yhtiöt kasvavat hitaasti, mutta kannattavasti. Työntekijöitä on suhteessa liikevaihtoon OV tutkittuja enemmän, mutta tämä selittynee ainakin osittain toistuvan liikevaihdon pienemmällä osuudella.

Markkina-arvioissa laahataan selkeästi jäljessä. Mielenkiintoista olisi selvittää tarkemmin suomalaisten SaaS-yhtiöiden asiakashankinnan hintaa sekä ymmärrystä siitä kuinka paljon liikevaihdosta syntyy tuotteen ja kuinka paljon perinteisen myynnin kautta.Miten oma SaaS-yhtiö vertautuu tuloksiin?

Alla olevasta taulukosta löydät vertailuluvut oman yhtiön benchmarkkiin. Luvut ovat OV tutkimuksen mediaaneja ja vertailussa suuntaa-antavia. Luvut on käännetty $ -> € käyttäen kurssia 1 € = $ 1,09 ja MRR on pyöristetty lähimpään tasalukuun

Rajoitukset

Vertailun tulokset perustuvat yhtiöiden tilintarkastamattomiin Q3 2023 tulosjulkistuksiin sekä yhtiöiden markkina-arvoon marraskuun lopussa 2023. OV tutkimuksen numerot ovat yhtiöiden itse ilmoittamia. Tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia eikä tuloksia tule käyttää sijoitussuosituksina.

Yhtiöt

  • Heeros on vuonna 2000 perustettu Helsinkiläinen SaaS-yhtiö. Heeros tarjoaa “älykkäitä ohjelmistoja” taloushallintoon, HR:n ja toiminnanohjaukseen.
  • Admicom on perustettu Jyväskylässä vuonna 2004. Yhtiö automatisoi rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden yritysten “turhan rutiinityön”.
  • LeadDesk on Helsinkiläinen, 2010 perustettu yhtiö. Palvelu on “helppokäyttöinen ja tehokas contact center -pilvipalvelu”.
  • Efecte on perutettu vuonna 1998. Efecte otettiin nimenä käyttöön 2002. Pääkonttoriaan Espoossa pitävä yhtiö digitalisoi ja automatisoi palvelunhallinnan, tukipalvelujen ja käyttöoikeuksien hallintaa.
  • Lemonsoft on perustettu Vaasassa ja tarjoaa “ohjelmistoratkaisuja liiketoimintasi parhaaksi”.

Lähteet

Vertailuun käytetty data: (klikkaa isommaksi)


No responses yet

Leave a Reply